[Oneshot] [APH] Smile

Author : higasa (tsukishiro) Disclaimer: Các nhân vật thuộc sở hữu của Hidekazu Himaruya sensei Pairing: RuPru aka Germancest trá hình Genre: shounen-ai Rating: M Warning: có thể các bạn sẽ muốn chọi đá Au sau khi đọc xong Note: Các nhân vật và sự kiện ở đây không hề có ý nghĩa gì trong […]

[Oneshot][APH] My hope, I wish for you

Author: higasa (tsukishiro) Disclaimer: các nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tôi Pairing: UKjap và một chút USUK Genre: shounen-ai Rating: T Note: mọi miêu tả chỉ là chủ quan, vì tôi không được thực sự chứng kiến và cảm nhận Summary: Trên đảo quốc nhỏ bé này, sự sống vẫn ngập tràn […]