[WBDS] Nhị thập tứ tiết | Đại tuyết

by higasa

Mục lục

Series drab về những hình ảnh thoáng qua, viết lúc nhàm chán, biết đâu lại dùng đến trong những longfic khác =w=

_____________________________________________________________

Nhị thập tứ tiết

.

Author: higasa

uij

Đại tuyết

Xuân Vũ Kinh Xuân Thanh Cốc thiên

Hạ Mãn Mang Hạ Thử tương liên

Thu Xử Lộ Thu Hàn Sương Giáng

Đông Tuyết Tuyết Đông Tiểu Đại Hàn(*)

Hai mươi tư tiết ghép thành bài đồng dao. Lúc này đang là Đại tuyết, tên sao tiết vậy, tuyết rơi ngập trời.

Trước mắt mây dày trải lấp trùng trùng không thấy điểm tận. Dưới chân tuyết trắng vô ngần ngổn ngang, càng trắng càng dễ lấm bẩn. Bẩn rồi, thì không cách nào tẩy sạch được nữa.

Bước đi không mảy may ngoái lại, máu nóng vừa rời cơ thể đã nguội tanh, theo lưỡi kiếm buông thõng nhỏ xuống.

Tóc đen lấp lửng, nhân ảnh dần khuất. Để cho kẻ đến sau lạc giữa những dấu chân, thẫn thờ tìm kiếm.

“Woon-nee…”

Tiếng gọi đau đáu, vấn vít trong hơi thở trắng xóa. Gió chẳng mang được đi, mưa tuyết lại rơi, khẽ dao động.

Ta về đây từ tiết Lập hạ, đến nay đã nửa năm, vẫn chẳng thể đem ngươi trở về. Woon-nee, bốn mùa trong mắt ngươi trôi qua như thế nào? Có phải luôn lạnh lẽo như bây giờ không?

Tuyết rơi. Tuyết rơi… . Vùi lấp tất cả đợi Xuân vũ(**) về.

.

.

.

_____________________________________________________________

(*): đây là bài đồng dao cổ để ngươi xưa dễ dàng ghi nhớ 24 tiết trong năm, tức nhị thập tứ tiết, bao gồm: Lập xuân, Vũ thủy, Kinh trập, Xuân phân, Thanh minh, Cốc vũ, Lập hạ, Tiểu mãn, Mang chủng, Hạ chí, Tiểu thử, Đại thử, Lập thu, Xử thử, Bạch lộ, Thu phân, Hàn lộ, Sương giáng, Lập đông, Tiểu tuyết, Đại tuyết, Đông chí, Tiểu hàn và Đại hàn.

Đại tuyết bắt đầu từ mùng 7 tháng 12 (dương lịch), là lúc tuyết rơi dày.

(*): Xuân vũ tức tiết Vũ thủy (trong bài đồng dao thì “Xuân Vũ” là Lập xuân và Vũ thủy)

Advertisements