[WBDS] Nhị thập tứ tiết | Xuân phân

by higasa

Nhị thập tứ tiết

.

Author: higasa

Xuân phân

Xuân phân

Hoa nở mười dặm, vừa nở liền rơi. Mưa hoa tác loạn.

Mũi tên bằng gỗ đào cắm sát sườn mặt, mùi hương đạm lại nồng ập đến.

“Nhớ lấy, ta sẽ không bao giờ từ bỏ ngươi!”

Dưới tán hoa đào, bóng hắn đổ ập lên người y, che lấp vòm trời.

.

.

.

_____________________________________________________

Xuân phân bắt đầu từ 21 tháng 3, là lúc giữa xuân

chú thích chút là gỗ đào có mùi thơm, lại có năng lực trừ tà, 2 chẻ đang ở chỗ thanh tịnh mà hú hí nhau =w=

Advertisements