[WBDS] Nhị thập tứ tiết | Lập hạ

by higasa

Nhị thập tứ tiết

.

Author: higasa

Lập hạ

Lập hạ

Tại sao dù sắc xanh chẳng trường tồn, thế nhân vẫn gọi hai chữ sử xanh?

Người ta nói tre trúc xanh quanh năm, chẳng để ý lá non đâm nảy suốt quãng xuân về, lá già rơi rụng khi hạ vừa sang. Cảm phục cái sắc xanh kiên cường, chẳng hay cái nỗi sầu tiễn biệt ngày tươi sáng.

“Phóng mắt sơn hà biết bao xa

Hoa rơi mưa gió tiếc xuân qua” (*)

.

.

.

__________________________________________

Lập hạ bắt đầu từ mùng 6 tháng 5, là lúc bắt đầu mùa hè

Người xưa chép sử lên thanh tre, thanh trúc nên gọi là Thanh sử – Sử xanh.

(*): trích từ một bài từ của Yến Thù

Mãn mục sơn hà không niệm viễn

Lạc hoa phong vũ canh tích xuân

câu đầu do Triêu Nhan dịch, câu hai do Lục Mịnh dịch

Advertisements