[WBDS] Nhị thập tứ tiết | Mang chủng

by higasa

Nhị thập tứ tiết

.

Author: higasa

Mang chủng

Mang chủng

Sau tiết Tiểu mãn sông hồ ngập đầy nước, là lúc một vụ mùa mới bắt đầu.

Hắn xin quá giang một cái xe bò chở hạt giống, ngồi lắc lư đằng sau nhìn hai đường rãnh mà bánh xe vẽ lên nền đất ẩm. Mỗi lần bánh xe vấp phải mô đất, vài hạt giống lại rơi xuống.

Ngày hôm sau, y đi qua, mầm đã nảy.

Thật nhanh…

.

.

.

_________________________________________

Mang chủng bắt đầu từ mùng 6 tháng 6, là lúc chòm sao Tua Rua mọc

Advertisements