[Other] [LOTR] Deleted scene và ký sự bên lề

có ai còn nhớ cảnh này và thấy tội cho chị Éowyn?

tumblr_mg2c2220eO1qd1z1qo1_250 tumblr_mg2c2220eO1qd1z1qo2_250

tumblr_mg2c2220eO1qd1z1qo3_250 tumblr_mg2c2220eO1qd1z1qo4_250

Read the rest of this entry »

Advertisements