[Oneshot] [TouRan] Bẫy

Author : higasa Disclaimer : phía dưới có một tấm gương đó *chỉ chỉ* Pairing : Tsurumaru Kuninaga x Mikazuki Munechika Rating : MA A/N : một lần nữa quyết tâm viết đến đến nơi đến chốn, cơ mà lại thất bại rồi *thở dài lần thứ n+1* Art’s source : click vào hình . bẫy Advertisements