[Drabble] [TouRan] Đỗ quyên khấp lộ, quyên điểu đề hồng

by higasa

Author : higasa

Disclaimer : không ai thuộc về tôi cả

Pairing : Ichigo Hitofuri x Mikazuki Munechika

.

Đỗ quyên khấp lộ, quyên điểu đề hồng

.

.

.

Đỗ quyên tháng sáu, chim quyên gọi hè, nhớ năm xưa thời điểm thành Nijou thất thủ hoa cũng nở đỏ rực phủ đầy khắp chốn, ta trong tấm khăn tang tóc đến bên người thuở ấy thiếu niên ngạo nghễ kiêu hùng.

Lại nhớ Kyoto cũng cuối xuân hạn bạt, cảnh chùa thanh tịnh chao đảo trong nắng đan lục giác, ta ôm chậu hoa vừa nở hé một bông trước ngực, vỡ tan cùng tiếng quyên kêu vút trời xanh. Tin tức báo về, táng thân biển lửa người liệu còn hình hài xưa?

Khấp lộ đề hồng tác ma sinh?

Khai thì thiên trị đỗ quyên thanh.

Trước lúc xuất chinh người còn nâng tay ta thề thốt sẽ trở về, trở về lại chỉ là vài mảnh kiếm. Gọi người cả đêm, người không đáp. Ngậm mảnh xác lạnh cứa họng đau ướt đầm máu tuôn

Đỗ quyên khẩu huyết năng đa thiểu,

Bất thị chinh nhân lệ chích thành.

.

.

.

__________________________________

曉行道旁杜鵑花

泣露啼紅作麼生?
開時偏值杜鵑聲。
杜鵑口血能多少,
不是征人淚滴成。

楊萬里

Hiểu hành đạo bàng đỗ quyên hoa

Khấp lộ đề hồng tác ma sinh?
Khai thì thiên trị đỗ quyên thanh.
Đỗ quyên khẩu huyết năng đa thiểu,
Bất thị chinh nhân lệ chích thành.

_Dương Vạn Lý_

Không tìm được và cũng không dịch được thoát ý, nên để nguyên Hán Việt, chỉ muốn chú ý vào hai từ “khấp” và “đề”. “Khấp lộ” là giọt sương đọng như giọt nước mắt. Lý Hạ có câu thơ: “Phù dung khấp lộ, hương lan tiếu”. Giọt sương đậu trên lá sen như giọt nước mắt của hoa sen. “Khấp” là khóc không thành tiếng, “đề” là khóc thành tiếng. Khóc không ra tiếng thì nhỏ lệ, khóc thành tiếng thì thổ ra máu. Giọt sương trên cánh hoa, màu đỏ của hoa như nước mắt rơi, như máu rỏ. Ngắm hoa đỗ quyên mà thấy sợ trong lòng.

_Theo Đông A_

Advertisements