higasa

May wights be wildered and wonders happen May cliffs be shattered and the world shaken

[Oneshot] [TouRan] Tyvsmake

Author : higasa

Disclaimer : xin được tự giác rút lui

Pairing : Tsurumaru x Mikazuki Munechika x Ichigo Hitofuri

Rating : MA

Notes : sequel của Cranberry

Art’s source : click vào hình

.

DPaCUZzVwAAQ0b3.jpg-large

Tyvsmake

Read the rest of this entry »

Advertisements

[Oneshot] [TouRan] Shinkiro | Part 1

Author : higasa

Disclaimer : xin được tự giác rút lui

Pairing : Ichigo Hitofuri x Mikazuki Munechika

Rating : T

.

11796296_969162303136225_6362061730256669166_n

蜃気楼

– Shinkiro –

Read the rest of this entry »

[Oneshot] [TouRan] Cranberry

Author : higasa

Disclaimer : xin được tự giác rút lui

Pairing : Tsurumaru x Mikazuki Munechika x Ichigo Hitofuri

Rating : M

Notes : prequel của Tyvsmake

Art’s source : click vào hình

.

DOrL2yeU8AA7iuK

Cranberry

Read the rest of this entry »

[Drabble] [TouRan] Tầm mộng

Author : higasa

Disclaimer : tự biết thân biết phận không dám rớ…

Pairing : Ichigo Hitofuri x Mikazuki Munechika

Genre : AU, TWT, horror, deathfic, crossdressing

Rating : M

Note : series drabble Minh hôn, mục lục chung drabble

.

Tầm mộng

Read the rest of this entry »

[Oneshot] [TouRan] Sillage

Author : higasa

Disclaimer : xin được tự giác rút lui

Pairing : Ishikirimaru x Mikazuki Munechika

Rating : MA

A/N : viết để xả stress nên không có nội dung gì đâu, và sến, cực kỳ SẾN, nhìn từ cái chữ màu hường cũng ra độ SẾN rồi, khuyến cáo mang theo cái xô để ói, tui không chịu trách nhiệm đâu, vậy nhá.

.

Sillage

Read the rest of this entry »