[Oneshot] [TouRan] Cranberry

Author : higasa

Disclaimer : xin được tự giác rút lui

Pairing : Tsurumaru x Mikazuki Munechika x Ichigo Hitofuri

Rating : M

Notes : hãy nhìn kỹ pairing, là 3-some đó nha

Art’s source : click vào hình

.

DOrL2yeU8AA7iuK

Cranberry

Continue reading

Advertisements

[Drabble] [TouRan] Tầm mộng

Author : higasa

Disclaimer : tự biết thân biết phận không dám rớ…

Pairing : Ichigo Hitofuri x Mikazuki Munechika

Genre : AU, TWT, horror, deathfic, crossdressing

Rating : M

Note : series drabble Minh hôn, mục lục chung drabble

.

Tầm mộng

Continue reading

[Oneshot] [TouRan] Sillage

Author : higasa

Disclaimer : xin được tự giác rút lui

Pairing : Ishikirimaru x Mikazuki Munechika

Rating : MA

A/N : viết để xả stress nên không có nội dung gì đâu, và sến, cực kỳ SẾN, nhìn từ cái chữ màu hường cũng ra độ SẾN rồi, khuyến cáo mang theo cái xô để ói, tui không chịu trách nhiệm đâu, vậy nhá.

.

Sillage

Continue reading