[Drabble] [IMY] [FF] Ladder to Heaven

Author : higasa Disclaimer: Họ không thuộc về tôi Pairing: Inha x Harry Note: Bằng một cách nào đó (mà fangirl chúng ta tự suy diễn), Inha đã vác Harry ra khỏi trại cải tạo và chạy sang Paris. Tạm gác lại những chuyện trả thù, drab này chỉ để an ủi những trái tim cô […]