[Drabble] [LOTR] Hallelujah

Author: higasa Disclaimer: như mọi khi, họ không thuộc về tôi Pairing: none Note: chỉ là vài suy nghĩ ám ảnh sau khi tạm gọi là nghiền ngẫm Đoàn Hộ Nhẫn, rất nhiều câu trong đây là được trích từ truyện và phim (có lẽ còn từ nhiều tác phẩm đã đọc trước đó nữa ╮(╯▽╰)╭ […]