[Oneshot] [TouRan] Phi lễ vật thị, phi lễ vật thính, phi lễ vật ngôn, phi lễ vật động. Bất khả thuyết

Author : higasa Disclaimer : xin được tự giác rút lui Pairing : Yagen Toushirou x Mikazuki Munechika (về cơ bản là vậy ha.ha.ha…) Rating : MA Note : fic lần này có một khác biệt so với những fic trước, đó là trước giờ khi viết lách tui đều dùng giấy bút, nếu muốn […]

[Oneshot] [TouRan] Shiki

Author : higasa Disclaimer : nếu mà thuộc về tui thì tui sẵn sàng để mấy người thuộc về nhau Ọ Ọ Pairing : Ichigo Hitofuri x Mikazuki Munechika Rating : MA A/N : viết xong hoang mang, đọc lại hoang mang, rốt cuộc đã viết cái gì vô cùng hoang mang… Art’s source : click vào […]

[Oneshot] [TouRan] Gluttony

Author : higasa Disclaimer : may mà không sở hữu ai cả, không thì chết chắc Pairing : Gokotai x Mikazuki Munechika Rating : MA A/N : đợi chút, nhìn lại pairing đi, được chưa? nhìn lại rating nữa, ok? vẫn muốn đọc thì đừng trách tui nhá, cũng đừng có lôi anh hai nhà […]