higasa

May wights be wildered and wonders happen May cliffs be shattered and the world shaken

Tag: baek dong soo

[WBDS] Nhị thập tứ tiết | Đại thử

Nhị thập tứ tiết

.

Author: higasa

Đại thử

Đại thử

Read the rest of this entry »

Advertisements

[Other] [WBDS] Dong Soo, không thể được

Tối chủ nhật chán nản, loanh quanh loanh quanh xem Bắt Vịt, nghiện bài này rồi

Chế chủng tí cho vui =w=

Read the rest of this entry »

[WBDS] Nhị thập tứ tiết | Tiểu thử

Nhị thập tứ tiết

.

Author: higasa

Tiểu thử

Tiểu thử

Read the rest of this entry »

[WBDS] Nhị thập tứ tiết | Hạ chí

Nhị thập tứ tiết

.

Author: higasa

Hạ chí 01

Hạ chí

Read the rest of this entry »

[WBDS] Tàng tâm | Nhàn cư vi tiểu thuyết | 03

Happy my 18th birthday *tự tung hoa*

Tàng tâm 

.

Author : higasa

420745_201155610008730_203477565_n

Nhàn cư vi tiểu thuyết

Read the rest of this entry »