higasa

May wights be wildered and wonders happen May cliffs be shattered and the world shaken

Tag: ichimika

[Oneshot] [TouRan] Cranberry

Author : higasa

Disclaimer : xin được tự giác rút lui

Pairing : Tsurumaru Kuninaga x Mikazuki Munechika x Ichigo Hitofuri

Rating : M

Notes : prequel của Tyvsmake

Art’s source : click vào hình

.

DOrL2yeU8AA7iuK

Cranberry

Read the rest of this entry »

Advertisements

[Drabble] [TouRan] Tầm mộng

Author : higasa

Disclaimer : tự biết thân biết phận không dám rớ…

Pairing : Ichigo Hitofuri x Mikazuki Munechika

Genre : AU, TWT, horror, deathfic, crossdressing

Rating : M

Note : series drabble Minh hôn, mục lục chung drabble

.

Tầm mộng

Read the rest of this entry »

[Drabble] [TouRan] Xuân miên

Author : higasa

Disclaimer : không ai thuộc về tôi cả

Pairing : Ichigo Hitofuri (hoặc ai đó =))))) ) x Mikazuki Munechika

Art by : Ibuki Satsuki

.

Xuân miên

Read the rest of this entry »

[Drabble] [TouRan] Đỗ quyên khấp lộ, quyên điểu đề hồng

Author : higasa

Disclaimer : không ai thuộc về tôi cả

Pairing : Ichigo Hitofuri x Mikazuki Munechika

.

Đỗ quyên khấp lộ, quyên điểu đề hồng

Read the rest of this entry »

[Oneshot] [TouRan] Thỏ

Author : higasa

Disclaimer : xin được tự giác rút lui

Pairing : Ichigo Hitofuri x Mikazuki Munechika

Rating : T

Art’s source : click vào hình

.

Thỏ

Read the rest of this entry »