[Oneshot] [TouRan] Sillage

Author : higasa Disclaimer : xin được tự giác rút lui Pairing : Ishikirimaru x Mikazuki Munechika Rating : MA A/N : viết để xả stress nên không có nội dung gì đâu, và sến, cực kỳ SẾN, nhìn từ cái chữ màu hường cũng ra độ SẾN rồi, khuyến cáo mang theo cái xô để ói, tui […]