[Oneshot] [TouRan] Sillage

Author : higasa Disclaimer : xin được tự giác rút lui Pairing : Ishikirimaru x Mikazuki Munechika Rating : MA A/N : viết để xả stress nên không có nội dung gì đâu, và sến, cực kỳ SẾN, nhìn từ cái chữ màu hường cũng ra độ SẾN rồi, khuyến cáo mang theo cái xô để ói, tui […]

[Oneshot] [TouRan] Phi lễ vật thị, phi lễ vật thính, phi lễ vật ngôn, phi lễ vật động. Bất khả thuyết

Author : higasa Disclaimer : xin được tự giác rút lui Pairing : Yagen Toushirou x Mikazuki Munechika (về cơ bản là vậy ha.ha.ha…) Rating : MA Note : fic lần này có một khác biệt so với những fic trước, đó là trước giờ khi viết lách tui đều dùng giấy bút, nếu muốn […]

[Oneshot] [TouRan] Shiki

Author : higasa Disclaimer : nếu mà thuộc về tui thì tui sẵn sàng để mấy người thuộc về nhau Ọ Ọ Pairing : Ichigo Hitofuri x Mikazuki Munechika Rating : MA A/N : viết xong hoang mang, đọc lại hoang mang, rốt cuộc đã viết cái gì vô cùng hoang mang… Art’s source : click vào […]