[Oneshot] [TouRan] Phi lễ vật thị, phi lễ vật thính, phi lễ vật ngôn, phi lễ vật động. Bất khả thuyết

Author : higasa Disclaimer : xin được tự giác rút lui Pairing : Yagen Toushirou x Mikazuki Munechika (về cơ bản là vậy ha.ha.ha…) Rating : MA Note : fic lần này có một khác biệt so với những fic trước, đó là trước giờ khi viết lách tui đều dùng giấy bút, nếu muốn […]

[Drabble] [TouRan] Minh hôn

Author : higasa Disclaimer : tự biết thân biết phận không dám rớ… Pairing : Ichigo Hitofuri x Mikazuki Munechika Genre : AU, TWT, horror, deathfic, crossdressing Rating : M A/N : mở đầu cho một series drabble chung bối cảnh, vì nếu là longfic chắc tui lại đem con bỏ chợ quá =))))))) nên […]