[WBDS] Longfic

Warrior Baek Dong Soo đồng nhân

Longfic

*

Tàng tâm

Author : higasa

Pairing : Dong Soo x Yeo Woon

Genre : đam mỹ, ngược tâm, HE

Status : Chính văn: Hoàn (13 chương + Vĩ thanh), Phiên ngoại: tùy hứng

link

*

Sa điệp

Author : higasa

Pairing : Cheon ju x Yeo Woon x Dong Soo (không phải 3p đâu, tình tay ba thôi =w=)

Genre : đam mỹ, cường cường (ngọt ngược tùy hứng), HE

Status : ongoing

link

*
Advertisements