[WBDS] Tàng tâm

Warrior Baek Dong Soo đồng nhân

.

Tàng tâm

441d630bg9992231b9339&690&690

(hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa =))))))))))))))) )

.

Author : higasa

Disclaimer : họ không thuộc về tôi và họ thuộc về nhau

Pairing : Dong Soo x Yeo Woon

Genre : đam mỹ, ngược tâm, HE

Note : Mạch truyện đi theo kiểu “ngoi lên 3 thước, lặn xuống 6 thước”, mọi người tự hiểu ╮(╯▽╰)╭

4 chap đầu mỗi chap sẽ dùng POV của 1 nhân vật, từ chap thứ 5 dùng ngôi thứ 3 bình thường

Status :

Chính văn: Hoàn (13 chương + Vĩ thanh)

Phiên ngoại: tùy hứng

.

Văn án

Chương 1: Phù vân loạn, loạn chân tương

Chương 2: Hồng trần tiếu, tiếu tịch liêu

Thượng Hạ

Chương 3: Vong ước lệ, lệ vĩnh quy

Chương 4: Thê trường dạ, dạ khứ viễn

Thượng Trung Hạ

Chương 5: Lưỡng tương tư, tư lưỡng đoạn

Chương 6: Cựu ức miên, miên quá vãng

Chương 7: Thiên địa mang mang, duy chung chỉ nhân

Chương 8: Ái bất đáo phóng bất điệu, nan hồi thủ

Chương 9: Sinh tử tử sinh, bất hối bất thác

Chương 10: Chân dữ giả khuynh tháp, biệt vô thoại

Chương 11: Cổ thạch thương đài tự, an tri thị quý từ?

Chương 12: Sinh vi đồng thất thân, tử vi đồng huyệt trần

Chương 13: Nãi tri phù thế nhân, thiểu đắc thùy bạch phát

Vĩ thanh

.

Phiên ngoại

Phiên ngoại 1: Chấp tử chi thủ, dữ tử cộng trứ

Phiên ngoại 2: Chấp tử chi thủ, dữ tử đồng miên

Phiên ngoại 3: Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão

Phiên ngoại 4: Chấp tử chi thủ, phu phục hà cầu?

.

Nhàn cư vi tiểu thuyết

(1)

(2)

(3)

Advertisements