higasa

May wights be wildered and wonders happen May cliffs be shattered and the world shaken

Tag: ichimika

[Oneshot] [TouRan] Mushin

Author : higasa

Disclaimer : xin được tự giác rút lui

Pairing : Ichigo Hitofuri x Mikazuki Munechika

Rating : MA

Art’s source : click vào hình

.56838448_p0

無心

– Vô tâm –

Read the rest of this entry »

Advertisements

[Oneshot] [TouRan] Tyvsmake

Author : higasa

Disclaimer : xin được tự giác rút lui

Pairing : Tsurumaru Kuninaga x Mikazuki Munechika x Ichigo Hitofuri

Rating : MA

Notes : sequel của Cranberry

Art’s source : click vào hình

.

DPaCUZzVwAAQ0b3.jpg-large

Tyvsmake

Read the rest of this entry »

[Oneshot] [TouRan] Shinkiro | Part 1

Author : higasa

Disclaimer : xin được tự giác rút lui

Pairing : Ichigo Hitofuri x Mikazuki Munechika

Rating : T

.

11796296_969162303136225_6362061730256669166_n

蜃気楼

– Shinkiro –

Read the rest of this entry »

[Oneshot] [TouRan] Cranberry

Author : higasa

Disclaimer : xin được tự giác rút lui

Pairing : Tsurumaru Kuninaga x Mikazuki Munechika x Ichigo Hitofuri

Rating : M

Notes : prequel của Tyvsmake

Art’s source : click vào hình

.

DOrL2yeU8AA7iuK

Cranberry

Read the rest of this entry »

[Drabble] [TouRan] Tầm mộng

Author : higasa

Disclaimer : tự biết thân biết phận không dám rớ…

Pairing : Ichigo Hitofuri x Mikazuki Munechika

Genre : AU, TWT, horror, deathfic, crossdressing

Rating : M

Note : series drabble Minh hôn, mục lục chung drabble

.

Tầm mộng

Read the rest of this entry »