[Oneshot] [TouRan] Cranberry

Author : higasa

Disclaimer : xin được tự giác rút lui

Pairing : Tsurumaru x Mikazuki Munechika x Ichigo Hitofuri

Rating : M

Notes : hãy nhìn kỹ pairing, là 3-some đó nha

Art’s source : click vào hình

.

DOrL2yeU8AA7iuK

Cranberry

Continue reading

Advertisements

[Drabble] [TouRan] Tầm mộng

Author : higasa

Disclaimer : tự biết thân biết phận không dám rớ…

Pairing : Ichigo Hitofuri x Mikazuki Munechika

Genre : AU, TWT, horror, deathfic, crossdressing

Rating : M

Note : series drabble Minh hôn, mục lục chung drabble

.

Tầm mộng

Continue reading

[Drabble] [TouRan] Minh hôn

Author : higasa

Disclaimer : tự biết thân biết phận không dám rớ…

Pairing : Ichigo Hitofuri x Mikazuki Munechika

Genre : AU, TWT, horror, deathfic, crossdressing

Rating : M

A/N : mở đầu cho một series drabble chung bối cảnh, vì nếu là longfic chắc tui lại đem con bỏ chợ quá =))))))) nên đây chỉ là tập hợp những mẩu chuyện ma quái nho nhỏ tùy hứng viết, đừng ai hỏi tiến độ nha(*´▽`*) 

.

Minh hôn

Continue reading